pl flagfr flag       szukaj   

W celu zwiększenia efektywności funkcjonowania, proponujemy Państwu powierzenie naszym specjalistom administracji płacowej, doradztwa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kwestii związanych z relacjami pracodawca-pracownik.

Oferujemy Państwu pełną obsługę kadrowo-płacową zarówno pracowników wykonujących pracę w kraju jak i za granicą.

Nasza oferta kadrowa obejmuje:

 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, ze zmianami w trakcie zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy (umowa o pracę, aneksy, świadectwo pracy),
 • sporządzanie umów cywilno – prawnych (umów zlecenia i o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne,
 • ewidencji czasu pracy (nadgodzin, urlopów, zwolnień lekarskich),
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie dokumentów do uzyskania zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych, rent i emerytur,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Nasza obsługa płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz raportów dla pracowników RMUA,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11,PIT-40, IFT-1/IFT-1R),
 • obsługa PFRON,
 • wypełnianie formularzy dla GUS,
 • reprezentowanie Klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym i inne usługi wg zapotrzebowania Klienta m.in..: 
  • audyt kadrowo-płacowy,
  • regulamin pracy i regulamin wynagradzania,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji opodatkowania i składek ZUS,
  • pomoc przy zwolnieniach grupowych,
  • tworzenie harmonogramów,
  • pomoc w uzyskaniu formularza E-101,
  • inne doradztwo.