pl flagfr flag       szukaj   
Wydarzenia

Połączenie Spółek

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. nastąpiło połączenie spółki EXCO A2A POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-585), Al. Niepodległości 106, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000122666 (Spółka przejmująca), ze spółką „CTN POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-585), Al. Niepodległości 106, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000122666 (Spółka przejmowana).

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz  516 § 6 k.s.h., czyli poprzez przeniesienie całego majątku spółki „CTN POLSKA” sp. z o. o. na spółkę EXCO A2A POLSKA sp. z o. o. (łączenie przez przejęcie). W związku z dokonanym połączeniem, spółka EXCO A2A POLSKA sp. z o. o. (Spółka przejmująca) z dniem 1 kwietnia 2015 r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązku  spółki „CTN POLSKA” Sp. z o. o. (Spółka przejmowana).

 

powrót