pl flagfr flag       szukaj   

W ramach powierzenia nam prowadzenia ksiąg rachunkowych, proponujemy Państwu opracowanie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa, wprowadzenie i monitoring księgowości analitycznej dotyczącej działalności operacyjnej,

Chcielibyście powierzyć specjalistom z zewnątrz prowadzenie Waszej księgowości?

Proponujemy Wam:

  • opracowanie polityki rachunkowości,
  • sporządzenie instrukcji obiegu dokumentów w firmie Klienta lub między biurem i Klientem,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ksiag przychodów i rozchodów,
  • przygotowywanie deklaracji, zeznań podatkowych,
  • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych.