pl flagfr flag       szukaj   

Grupa Exco A²A powstała na skutek połączenia sieci A²A i Exco, dwóch znaczących, francuskich sieci biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa:

Exco stanowi pierwszą zorganizowaną francuską sieć niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Exco wspiera Twoje przedsiębiorstwo we wszystkich projektach. Każdego dnia zobowiązujemy się wdrażać w życie naszą dewizę: 

Rozwój Twojego przedsiębiorstwa jest powodem, dla którego istniejemy 

Główne założenia Grupy  Exco

 • dążenie do zapewnienia doskonałości świadczonych usług (metody, wzorce, właściwy dobór narzędzi), 
 • dzielenie się umiejętnościami oraz gromadzenie wiedzy w zabezpieczonym środowisku,
 • wola wdrażania innowacji w zakresie rozwoju produktów i związanych z nimi umiejętności.

Dane liczbowe dotyczące Grupy: 

 • liczba biur zrzeszonych w Holding Exco SAS: 23 grupy biur,
 • zatrudnienie : 2180 osób pracujących w 110 biurach na terenie Francji oraz w departamentach i na terytoriach zamorskich Francji,
 • 55 000 klientów generujących obroty rzędu 141 milionów euro.

Zakres działania: 

 • ekspertyzy księgowe (207 dyplomowanych biegłych rewidentów),
 • audyt kontraktowy,
 • konsulting,
 • administracja płacowa,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo podatkowe,
 • prawo gospodarcze / prawo spółek,
 • usługi outsourcingowe. 

Kompetencje techniczne: 

 • sprawozdania finansowe,
 • audyt legalny, due diligence,
 • konsolidacja,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • zbycia/ przejęcia,
 • organizacja przedsiębiorstw,
 • zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podatków,
 • prawo gospodarcze / prawo spółek,
 • zasoby ludzkie,
 • zarządzanie finansami, budżetem, majątkiem,
 • prognozowanie...

Nasi Klienci, zarówno we Francji jak i poza jej granicami, korzystają ze znacznie większej synergii umiejętności, niż Klienci pojedynczego biura.