pl flagfr flag       szukaj   

Proponujemy usługi doradcze, takie jak: doradztwo w zakresie zarządzania ogólnego, doradztwo w zakresie zarządzania finansami, reprezentacja wobec banków, etc.

Zachęcamy do skorzystania z nich przy podejmowaniu decyzji wpływających na rozwój Waszej firmy.

W ramach tych usług proponujemy:

  • sporządzanie i badanie raportów (zgodnie z wymogami naszych Klientów, według ich wewnętrznych procedur, przy jednoczesnym zachowaniu polskich standardów księgowych),
  • sporządzanie i badanie analiz finansowych,
  • przygotowywanie opinii,
  • przygotowywanie business planów,
  • sporządzanie sprawozdań w języku polskim, francuskim oraz angielskim.
  • doradztwo nowo powstającym spółkom,
  • doradztwo spółkom, które nie są jeszcze obecne na naszym rynku, lecz zamierzają rozwinąć swoją działalność poprzez założenie nowych podmiotów w Polsce lub zakup już istniejących.

Pomoc ta może obejmować organizację prawną, księgową i podatkową spółki, redagowanie niezbędnych dokumentów, rejestrację w urzędach państwowych oraz uzyskanie niezbędnych subwencji lub zwolnień podatkowych.

Dodatkowo proponujemy:

  • audyt organizacyjny,
  • szkolenia personelu z zakresu znajomości pakietu MS Office,
  • kontrole inwentaryzacji.