pl flagfr flag       szukaj   
Nasze biuro proponuje Państwu następujące usługi : sporządzanie sprawozdania finansowego, rewizja i certyfikacja poprawności (bez poświadczenia urzędowego)
więcej...
W ramach powierzenia nam prowadzenia ksiąg rachunkowych, proponujemy Państwu opracowanie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa, wprowadzenie i monitoring księgowości analitycznej dotyczącej działalności operacyjnej
więcej...
Proponujemy usługi doradcze. Zachęcamy do ich skorzystania przy podejmowaniu decyzji wpływających na rozwój Waszej firmy. Doradztwo w zakresie zarządzania ogólnego, doradztwo w zakresie zarządzania finansami, reprezentacja wobec banków
więcej...
W celu zwiększenia efektywności funkcjonowania, proponujemy Państwu powierzenie naszym specjalistom administracji płacowej, doradztwa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz kwestii związanych z relacjami pracodawca-pracownik
więcej...